ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Особлива інформація на 23.04.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.04.2019Припинено повноваженняГолова Наглядової радиЯлова Олена Вікторівнад/н25.136254
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2019. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. Посадова особа Ялова Олена Вікторівна, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 25,136254%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3 063 071,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2012 до 23.04.2019.
23.04.2019Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКирій Петро Івановичд/н0.065518
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2019. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. Посадова особа Кирій Петро Іванович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,065518%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7 984,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2012 до 23.04.2019.
23.04.2019Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиМельніченко Олександр Васильовичд/н0.024323
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2019. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. Посадова особа Мельніченко Олександр Васильович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,024323%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2 964,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2012 до 23.04.2019.
23.04.2019Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиАнтонова Олена Юріївнад/н0.002051
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2019. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. Посадова особа Антонова Олена Юріївна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,002051%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 250,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2012 до 23.04.2019.
23.04.2019ОбраноГолова Наглядової радиЯлова Олена Вікторівнад/н25.136254
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2019. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. Ялова Олена Вікторівна обрана на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 25,136254%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3 063 071,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки до 23.04.2022. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член наглядової ради ПрАТ «Комбінат «Тепличний». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 12 252 287 акцій. Голова Наглядової ради є акціонером.
23.04.2019ОбраноЧлен Наглядової радиКирій Петро Івановичд/н0.065518
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2019. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. Кирій Петро Іванович обраний на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,065518%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7 984,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки до 23.04.2022. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний агроном ПрАТ «Комбінат «Тепличний». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 31 936 акцій. Член Наглядової ради є акціонером .
23.04.2019ОбраноЧлен Наглядової радиМельніченко Олександр Васильовичд/н0.024323
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2019. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. Мельніченко Олександр Васильович обраний на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,024323%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2 964,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки до 23.04.2022. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер ПрАТ «Комбінат»Тепличний». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 11 856 акцій. Член Наглядової ради є акціонером.
23.04.2019ОбраноЧлен Наглядової радиАнтонова Олена Юріївнад/н0.002051
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2019. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. Антонова Олена Юріївна обрана на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,002051%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 250,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки до 23.04.2022. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член наглядової ради ПрАТ «Комбінат «Тепличний». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 000 акцій. Член Наглядової ради є акціонером.
23.04.2019Припинено повноваженняГолова Ревізійної комісіїПилипишин Олександр Вікторовичд/н10.303
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2019. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. Посадова особа Пилипишин Олександр Вікторович, яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,303%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1 255 510,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2012 до 23.04.2019.
23.04.2019Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїКалашник Валерій Івановичд/н1.381405
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2019. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. Посадова особа Калашник Валерій Іванович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,381405%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 168 336,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2012 до 23.04.2019.
23.04.2019Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїЛобода Олена Євгеніївнад/н0.001395
Зміст інформації:
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. Посадова особа Лобода Олена Євгеніївна, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001395%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 170,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2012 до 23.04.2019.
23.04.2019ОбраноГолова Ревізійної комісіїПилипишин Олександр Вікторовичд/н10.303
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2019. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. Пилипишин Олександр Вікторович обраний на посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,303%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1 255 510,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки до 23.04.2022. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова ревізійної комісії ПрАТ «Комбінат «Тепличний». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5 022 042 акцій.
23.04.2019ОбраноЧлен Ревізійної комісіїКалашник Валерій Івановичд/н1.381405
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2019. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. Калашник Валерій Іванович обраний на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,381405%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 168 336,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки до 23.04.2022. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова профспілки ПрАТ «Комбінат «Тепличний». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 673 345 акцій.
23.04.2019ОбраноЧлен Ревізійної комісіїЛобода Олена Євгеніївнад/н0.001395
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2019. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. Лобода Олена Євгеніївна обрана на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001395%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 170,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки до 23.04.2022. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний економіст ПрАТ «Комбінат «Тепличний». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 680 акцій.
23.04.2019Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїЛевчук Петро Захаровичд/н0.013294
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2019. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. Посадова особа Левчук Петро Захарович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,013294%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1 620,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2012 до 23.04.2019.
23.04.2019ОбраноЧлен Ревізійної комісіїЛевчук Петро Захаровичд/н0.013294
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2019. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 № 1-2019. Левчук Петро Захарович обраний на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,013294%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1 620,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки до 23.04.2022. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний енергетик ПрАТ «Комбінат «Тепличний». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6 480 акцій.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.