ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 19.09.2016

Особлива інформація на 19.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2016ПризначеноЧлен Наглядової радиМельніченко Олександр ВасильовичСК, 972388, 28.10.1998, Броварським РВ ГУ МВС України в Київській обл0.024
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 19.04.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Посадова особа Мельніченко Олександр Васильович (паспорт: серія СК номер 972388 виданий 28.10.1998 р. Броварським РВ ГУ МВС України в Київській обл), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,024%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,024%. Строк, на який призначено особу: Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 11856 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ «Комбінат «Тепличний», посада: головний інженер.
19.04.2016ПризначеноГолова Наглядової радиЯлова Олена ВікторівнаМЕ, 794169, 07.11.2006, Подільський РУГУ МВС України в м.Києві25.136
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 19.04.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Посадова особа Ялова Олена Вікторівна (Паспорт: серія МЕ номер 794169 виданий 07.11.2006 р. Подільський РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 25,136%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 25,136%. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 12252287 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Наглядової ради ПАТ "Комбінат Тепличний"
19.04.2016ПризначеноЧлен Наглядової радиКирій Петро ІвановичСК, 763239, 31.12.1997, Броварським РВ ГУМВС України в Київській обл.0.066
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 19.04.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Посадова особа Кирій Петро Іванович (Паспорт: серія СК номер 763239 виданий 31.12.1997 р. Броварським РВ ГУМВС України в Київській обл.), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,066%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,066%.Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 31936 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана на 3 роки. Попереднє місце роботи: ПАТ «Комбінат «Тепличний», посада: член наглядової ради.
19.04.2016ПризначеноЧлен Наглядової радиАнтонова Олена ЮріївнаСН, 954879, 03.10.1998, Харківським РУГУ МВС України в м.Києві0.0041
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 19.04.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Посадова особа Антонова Олена Юріївна (паспорт: серія СН номер 954879 виданий 03.10.1998 р. Харківським РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0041%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0041%. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 1000 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана на 4 роки. Попереднє місце роботи: ПАТ «Комбінат «Тепличний», посада: Член наглядової ради.
19.04.2016ЗвільненоГолова Наглядової радиЯлова Олена ВікторівнаМЕ, 794169, 07.11.2006, Подільським РУГУ МВС України в м.Києві25.136
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 19.04.2016 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Посадова особа Ялова Олена Вікторівна (паспорт: серія МЕ номер 794169 виданий 07.11.2006 р. Подільським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 25,136%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 25,136%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2013 р. до 19.04.2016р
19.04.2016ЗвільненоЧлен Наглядової радиМельніченко Олександр ВасильовичСК, 972388, 28.10.1998, Броварським РВ ГУ МВС України в Київській обл.0.024
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 19.04.2016 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Посадова особа Мельніченко Олександр Васильович (паспорт: серія СК номер 972388 виданий 28.10.1998 р. Броварським РВ ГУ МВС України в Київській обл.), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,024%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,024%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2013р. До 19.04.2016р
19.04.2016ЗвільненоЧлен Наглядової радиКирій Петро ІвановичСК, 763239, 31.12.1997, Броварським РВ ГУМВС України в Київській обл.0.066
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 19.04.2016 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Посадова особа Кирій Петро Іванович (паспорт: серія СК номер 763239 виданий 31.12.1997 р. Броварським РВ ГУМВС України в Київській обл.), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,066%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,66%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2013 р. до 19.04.2016р.
19.04.2016ЗвільненоЧлен Наглядової радиАнтонова Олена ЮріївнаСН, 954879, 03.10.1998, Харківським РУГУ МВС України в м.Києві0.0041
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 19.04.2016 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Посадова особа Антонова Олена Юріївна (паспорт: серія СН номер 954879 виданий 03.10.1998 р. Харківським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0041%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2013 р. до 19.04.2016р.
19.04.2016ЗвільненоГолова Ревізійної комісіїПилипишин Олександр ВікторовичМЕ, 931250, 03.06.2009, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві10.303001
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 19.04.2016 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Посадова особа Пилипишин Олександр Вікторович (паспорт: серія МЕ номер 931250 виданий 03.06.2009 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,303001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 10,303001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2013 р. до 19.04.2016р.
19.04.2016ЗвільненоЧлен Ревізійної комісіїКалашник Валерій ІвановичСК, 568165, 28.05.1997, Броварським РВГУ МВС України в Київській обл.1.38
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 19.04.2016 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Посадова особа Калашник Валерій Іванович (паспорт: серія СК номер 568165 виданий 28.05.1997 р. Броварським РВГУ МВС України в Київській обл.), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,38%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,38%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2013 р. до 19.04.2016р.
19.04.2016ЗвільненоЧлен Ревізійної комісіїЛобода Олена ЄвгенівнаСК, 861327, 08.07.1998, Броварським РВ ГУМВС України в Київській області0.001395
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 19.04.2016 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Посадова особа Лобода Олена Євгенівна (паспорт: серія СК номер 861327 виданий 08.07.1998 р. Броварським РВ ГУМВС України в Київській області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001395%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2013 р. до 19.04.2016р.
19.04.2016ЗвільненоЧлен Ревізійної комісіїЛевчук Петро ЗахаровичСК, 213196, 13.06.1997, Броварським РВ ГУМВС України в Київській області0.013294
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 19.04.2016 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Посадова особа Левчук Петро Захарович (паспорт: серія СК номер 213196 виданий 13.06.1997 р. Броварським РВ ГУМВС України в Київській області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,013294%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,013%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2013 р. до 19.04.2016р.
19.04.2016ПризначеноГолова Ревізійної комісіїПилипишин Олександр ВікторовичМЕ, 931250, 03.06.2009, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві10.303001
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 19.04.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Посадова особа Пилипишин Олександр Вікторович (паспорт: серія МЕ номер 931250 виданий 03.06.2009 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,303001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 10,303001%. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 5022042 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Ревізійної комісії товариства
19.04.2016ПризначеноЧлен Ревізійної комісіїКалашник Валерій ІвановичСК, 568165, 28.05.1997, . Броварським РВГУ МВС України в Київській обл.1.381405
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 19.04.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Посадова особа Калашник Валерій Іванович (паспорт: серія СК номер 568165 виданий 28.05.1997 р. . Броварським РВГУ МВС України в Київській обл.), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,381405%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,381%. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 673345 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана на 3 роки. Попереднє місце роботи: ПАТ «Комбінат «Тепличний», посада: Член ревізійної комісії
19.04.2016ПризначеноЧлен Ревізійної комісіїЛобода Олена ЄвгенівнаСК, 861327, 08.07.1998, Броварським РВ ГУМВС України в Київській області0.001395
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 19.04.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Посадова особа Лобода Олена Євгенівна (паспорт: серія СК номер 861327 виданий 08.07.1998 р. Броварським РВ ГУМВС України в Київській області), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001395%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 680 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана на 3 роки. Попереднє місце роботи: ПАТ «Комбінат «Тепличний», посада: Член ревізійної комісії
19.04.2016ПризначеноЧлен Ревізійної комісіїЛевчук Петро ЗахаровичСК, 213196, 13.06.1997, Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області0.013294
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 19.04.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Посадова особа Левчук Петро Захарович (паспорт: серія СК номер 213196 виданий 13.06.1997 р. Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,013294%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,013%. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 6480 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана на 3 роки. Попереднє місце роботи: ПАТ «Комбінат «Тепличний», посада: Член ревізійної комісії

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.