ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 19.09.2016

Особлива інформація на 19.04.2016

Титульний аркуш Повідомлення


 Голова правління                            Володимир Ілліч Чернишенко 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    22.04.2016  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБIНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ"
    Організаційно-правова форма емітента
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента д/н
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 07443
     Населений пункт Київська обл., Броварський р-н, смт.Калинівка
     Вулиця, будинок вул.Теплична, 2
     Міжміський код, телефон та факс (04594) 79-114,, (04594) 79115
     Електронна поштова адреса teplichny@gmail.com

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 20.04.2016
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Відомості НКЦПФР
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 78(2332)
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 22.04.2016
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення http://teplichny.pat.ua/admin/emitents/reports/special/view?report_id=1298
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 21.04.2016