ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 02.08.2016

Особлива інформація на 02.08.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.08.2016Припинено повноваженняЧлен ПравлінняЧернишенко Євгеній ВолодимировичСО, 956068, 13.06.2002, Деснянським РУ ГУ МВС України0.242299
Зміст інформації:
Рішення про відкликання (припинення повноважень) прийнято Наглядовою радою ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 02.08.2016 р. Відкликання (припинення повноважень) посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради № 110 від 02.08.2016 року. Посадова особа Чернишенко Євгеній Володимирович: (паспорт серія СО 956068 виданий Деснянським РУ ГУ МВС України, в м. Києві 13.06.2002 року), який займав посаду члена Правління , відкликано (припинено повноваження) Володiє часткою в статутному капіталі емітента – 0,242299; Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,242299. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.08.2013р. до 02.08.2016р.
02.08.2016Припинено повноваженняЧлен ПравлінняТищенко Тетяна МиколаївнаСК, 591244, 20.06.1997, Броварським РВ ГУ УМВС України, в Київській обл.0.007533
Зміст інформації:
Рішення про відкликання (припинення повноважень) прийнято Наглядовою радою ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 02.08.2016 р. Відкликання (припинення повноважень) посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради № 110 від 02.08.2016 року. Посадова особа Тищенко Тетяна Миколаївна: (паспорт серія СК 591244 виданий Броварським РВ ГУ УМВС України, в Київській обл. 20.06.1997 року) яка займала посаду члена Правління , відкликано (припинено повноваження). Володiє часткою в статутному капіталі емітента – 0,007533; Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,007533 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.08.2013 р. до 02.08.2016р.
02.08.2016Припинено повноваженняЧлен ПравлінняЛизогуб Микола ГригоровичСК, 532563, 16.04.1997, Броварським РВ ГУ УМВС України, в Київській обл.0.001788
Зміст інформації:
Рішення про відкликання (припинення повноважень) прийнято Наглядовою радою ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 02.08.2016 р. Відкликання (припинення повноважень) посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради № 110 від 02.08.2016 року. Посадова особа Лизогуб Микола Григорович: (паспорт серія СК 532563 виданий Броварським РВ ГУ УМВС України, в Київській обл. 16.04.1997 року), який займав посаду члена Правління , відкликано (припинено повноваження). Володiє часткою в статутному капіталі емітента – 0,001788; Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001788 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.08.2013р. до 02.08.2016р.
02.08.2016Припинено повноваженняЧлен ПравлінняВеромейчикова Валентина МихайлівнаСК, 788402, 20.02.1998, Броварським РВ ГУ УМВС України, в Київській обл0.061792
Зміст інформації:
Рішення про відкликання (припинення повноважень) прийнято Наглядовою радою ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 02.08.2016 р. Відкликання (припинення повноважень) посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради № 110 від 02.08.2016 року. Посадова особа Веромейчикова Валентина Михайлівна: (паспорт серія СК 788402 виданий Броварським РВ ГУ УМВС України, в Київській обл. 20.02.1998 року), яка займала посаду члена Правління , відкликано (припинено повноваження) . Володiє часткою в статутному капіталі емітента – 0,061792; Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,061792.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.08.2013р. до 02.08.2016р.
02.08.2016Припинено повноваженняЧлен ПравлінняПоляк Тетяна ВладиславівнаМО, 570872, 15.07.1998, Суворівським РВ УМВС України, в Херсонській обл0
Зміст інформації:
Рішення про відкликання (припинення повноважень) прийнято Наглядовою радою ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 02.08.2016 р. Відкликання (припинення повноважень) посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради № 110 від 02.08.2016 року. Посадова особа Поляк Тетяна Владиславівна: (паспорт серія МО 570872 виданий Суворівським РВ УМВС України, в Херсонській обл. 15.07.1998 року) , яка займала посаду члена Правління, відкликано (припинено повноваження) Не володiє часткою в статутному капіталі емітента; Не володiє пакетом акцій емітента . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.08.2013р. до 02.08.2016р.
02.08.2016ОбраноЧлен ПравлінняЧернишенко Євгеній ВолодимировичСО, 956068, 13.06.2002, Деснянським РУ ГУ МВС України, в м. Києві0.343299
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою товариства ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 02.08.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу наглядової ради № 110 від 02.08.2016 року. Посадова особа Чернишенко Євгеній Володимирович: (паспорт серія СО 956068 виданий Деснянським РУ ГУ МВС України, в м. Києві 13.06.2002 року), призначений на посаду Члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емітента – 167 336; Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,343299.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник Голови Правління, член правління ПАТ "Комбінат Тепличний".
02.08.2016ОбраноЧлен ПравлінняТищенко Тетяна МиколаївнаСК, 591244, 20.06.1997, Броварським РВ ГУ УМВС України, в Київській обл.0.007533
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою товариства ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 02.08.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу наглядової ради № 110 від 02.08.2016 року. Посадова особа Тищенко Тетяна Миколаївна: (паспорт серія СК 591244 виданий Броварським РВ ГУ УМВС України, в Київській обл. 20.06.1997 року) призначена на посаду Члена Правління . Володiє часткою в статутному капіталі емітента – 0,007533; Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,007533 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник Голови Правління з економічних питань, член Правління.
02.08.2016ОбраноЧлен ПравлінняЛизогуб Микола ГригоровичСК, 532563, 16.04.1997, Броварським РВ ГУ УМВС України, в Київській обл.0.001788
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою товариства ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 02.08.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу наглядової ради № 110 від 02.08.2016 року. Посадова особа Лизогуб Микола Григорович: (паспорт серія СК 532563 виданий Броварським РВ ГУ УМВС України, в Київській обл. 16.04.1997 року), призначений на посаду члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емітента – 0,001788; Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001788.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник Голови Правління з комерційних питань, член Правління.
02.08.2016ОбраноЧлен ПравлінняВеромейчикова Валентина МихайлівнаСК, 788402, 20.02.1998, Броварським РВ ГУ УМВС України, в Київській обл.0.061792
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою товариства ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 02.08.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу наглядової ради № 110 від 02.08.2016 року. Посадова особа Веромейчикова Валентина Михайлівна: (паспорт серія СК 788402 виданий Броварським РВ ГУ УМВС України, в Київській обл. 20.02.1998 року), призначена на посаду члена Правління . Володiє часткою в статутному капіталі емітента – 0,061792; Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,061792 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний бухгалтер член Правління.
02.08.2016ОбраноЧлен ПравлінняМороз Марія ВалентинівнаМЕ, 914257, 06.11.2008, Подільським РУ ГУ МВС України, в м. Києві0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою товариства ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 02.08.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу наглядової ради № 110 від 02.08.2016 року. Мороз Марія Валентинівна: (паспорт серія МЕ № 914257 виданий Подільським РУ ГУ МВС України, в м. Києві 06.11.2008 року) призначена на посаду члена Правління. Не володiє часткою в статутному капіталі емітента . Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПрАТ» ТрансСервіс-Інвест» фінансовий директор.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.