ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Особлива інформація на 20.06.2016

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

127.04.2017411136.000411136.000100.000
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 27.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:купівлі (придбання) та постачання (транспортування) газу для потреб Товариства; - отримання кредиту; - надання фінансової та майнової поруки; - передача майна в іпотеку, заставу ; Гранична сукупність вартості правочинів: 411136 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 411136 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100%; Загальна кількість голосуючих акцій:45026787 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:44839688 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:44839688 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення0: .