ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Особлива інформація на 04.05.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
27.04.2012 Призначено Голова Наглядової ради Ялова Олена Вiкторiвна МЕ, 794169, 07.11.2006, Подiльський РУГУ МВС України в м.Києвi 25,136
Зміст інформації Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комбiнат "Тепличний> 27 квiтня 2012 року (протокол №1 вiд 27.04.2012 року) вiдповiдно до абз. 4 ч. 2 ст. 32 Закону України <Про акцiонернi товариства> прийнято рiшення про призначення посадової особи. Посадова особа Ялова Олена Вiкторiвна (Паспорт: серiя МЕ номер 794169 виданий 07.11.2006 р. Подiльський РУГУ МВС України в м. Києвi), призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25,136%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi: 12252287 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 4 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: Голова Наглядової ради ПАТ "Комбiнат Тепличний"
27.04.2012 Призначено Член Наглядової ради Мельнiченко Олександр Васильович СК, 972388, 28.10.1998, Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл 0,024
Зміст інформації Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комбiнат "Тепличний> 27 квiтня 2012 року (протокол №1 вiд 27.04.2012 року) вiдповiдно до абз. 4 ч. 2 ст. 32 Закону України <Про акцiонернi товариства> прийнято рiшення про призначення посадової особи Посадова особа Мельнiченко Олександр Васильович (Паспорт: серiя СК номер 972388 виданий 28.10.1998 р. Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,024%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi: 11856 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 4 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: ПАТ <Комбiнат <Тепличний>, посада: головний iнженер.
27.04.2012 Призначено Голова Ревiзiйної комiсiї Пилипишин Олександр Вiкторович МЕ, 931250, 03.06.2009, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 10,303
Зміст інформації Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комбiнат "Тепличний> 27 квiтня 2012 року (протокол №1 вiд 27.04.2012 року) у зв'язку iз органiзацiйною необхiднiстю прийнято рiшення про призначення посадової особи. Посадова особа Пилипишин Олександр Вiкторович (Паспорт: серiя МЕ номер 931250 виданий 03.06.2009 р. Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), призначена на посаду Голова Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10,303001%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi: 5022042 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана на 4 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: ПрАТ <Центр агропромислових технологiй>, посада: юрисконсульт.
27.04.2012 Звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Левчук Петро Захарович СК, 213196, 13.06.1997, Броварським РВ ГУМВС України в Київськiй областi 0,013
Зміст інформації Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комбiнат "Тепличний> 27 квiтня 2012 року (протокол №1 вiд 27.04.2012 року) у зв'язку iз органiзацiйною необхiднiстю прийнято рiшення про звiльнення посадової особи. Посадова особа Левчук Петро Захарович (Паспорт: серiя СК номер 213196 виданий 13.06.1997 р. ), яка займала посаду Член Ревiзiйної комiсiї, звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,013294%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 18.05.2011 р. по 27.04.2012р.
27.04.2012 Звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Лобода Олена Євгенiвна СК, 861327, 08.07.1998, Броварським РВ ГУМВС України в Київськiй областi 0,001
Зміст інформації Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комбiнат "Тепличний> 27 квiтня 2012 року (протокол №1 вiд 27.04.2012 року) у зв'язку iз органiзацiйною необхiднiстю прийнято рiшення про звiльнення посадової особи. Посадова особа Лобода Олена Євгенiвна (Паспорт: серiя СК номер 861327 виданий 08.07.1998 р. Броварським РВ ГУМВС України в Київськiй областi), яка займала посаду Член Ревiзiйної комiсiї, звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,001395%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.07.2010р. по 27.04.2012р.
27.04.2012 Звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Калашник Валерiй Iванович СК, 568165, 28.05.1997, Броварським РВГУ МВС України в Київськiй обл. 1,380
Зміст інформації Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комбiнат "Тепличний> 27 квiтня 2012 року (протокол №1 вiд 27.04.2012 року) у зв'язку iз органiзацiйною необхiднiстю прийнято рiшення про звiльнення посадової особи. Посадова особа Калашник Валерiй Iванович (Паспорт: серiя СК номер 568165 виданий 28.05.1997 р. Броварським РВГУ МВС України в Київськiй обл.), яка займала посаду Член Ревiзiйної комiсiї, звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,38%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.07.2010р. по 27.04.2012р.
27.04.2012 Звільнено Голова Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "УЕСК" ., 30729278, 01.01.2020, . 0,000
Зміст інформації Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комбiнат "Тепличний> 27 квiтня 2012 року (протокол №1 вiд 27.04.2012 року) у зв'язку iз органiзацiйною необхiднiстю прийнято рiшення про звiльнення посадової особи. Посадова особа ЗАТ "УЕСК" (Код за ЄДРПОУ: 30729278) в особi уповноваженого представника Широконоса Вячеслава Євгенiйовича, яка займала посаду Голова Ревiзiйної комiсiї, звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.07.2010р. По 27.04.2012р.
27.04.2012 Звільнено Член Наглядової ради Антонова Олена Юрiївна СН, 954879, 03.10.1998, Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi 0,002
Зміст інформації Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комбiнат "Тепличний> 27 квiтня 2012 року (протокол №1 вiд 27.04.2012 року) вiдповiдно до абз. 4 ч. 2 ст. 32 Закону України <Про акцiонернi товариства> прийнято рiшення про звiльнення посадової особи. Посадова особа Антонова Олена Юрiївна (Паспорт: серiя СН номер 954879 виданий 03.10.1998 р. Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi), яка займала посаду Член Наглядової ради, звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0021%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.07.2010р. по 27.04.2012р.
27.04.2012 Звільнено Член Наглядової ради Кирiй Петро Iванович СК, 763239, 31.12.1997, Броварським РВ ГУМВС України в Київськiй обл. 0,066
Зміст інформації Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комбiнат "Тепличний> 27 квiтня 2012 року (протокол №1 вiд 27.04.2012 року) вiдповiдно до абз. 4 ч. 2 ст. 32 Закону України <Про акцiонернi товариства> прийнято рiшення про звiльнення посадової особи. Посадова особа Кирiй Петро Iванович (Паспорт: серiя СК номер 763239 виданий 31.12.1997 р. Броварським РВ ГУМВС України в Київськiй обл.), яка займала посаду Член Наглядової ради, звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,066%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.07.2010р. по 27.04.2012р.
27.04.2012 Звільнено Член Наглядової ради Мельнiченко Олександр Васильович СК, 972388, 28.10.1998, Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 0,024
Зміст інформації Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комбiнат "Тепличний> 27 квiтня 2012 року (протокол №1 вiд 27.04.2012 року) вiдповiдно до абз. 4 ч. 2 ст. 32 Закону України <Про акцiонернi товариства> прийнято рiшення про звiльнення посадової особи. Посадова особа Мельнiченко Олександр Васильович (Паспорт: серiя СК номер 972388 виданий 28.10.1998 р. Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.), яка займала посаду Член Наглядової ради, звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,024%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.07.2010р. по 27.04.2012р.
27.04.2012 Звільнено Голова Наглядової ради Ялова Олена Вiкторiвна МЕ, 794169, 07.11.2006, Подiльським РУГУ МВС України в м.Києвi 25,136
Зміст інформації Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комбiнат "Тепличний> 27 квiтня 2012 року (протокол №1 вiд 27.04.2012 року) вiдповiдно до абз. 4 ч. 2 ст. 32 Закону України <Про акцiонернi товариства> прийнято рiшення про звiльнення посадової особи. Посадова особа Ялова Олена Вiкторiвна (Паспорт: серiя МЕ номер 794169 виданий 07.11.2006 р. Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звiльнена. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25,136%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.07.2010р. до 27.04.2012р.
27.04.2012 Призначено Член Наглядової ради Антонову Олену Юрiївну СН, 954879, 03.10.1998, Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi 0,002
Зміст інформації Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комбiнат "Тепличний> 27 квiтня 2012 року (протокол №1 вiд 27.04.2012 року) вiдповiдно до абз. 4 ч. 2 ст. 32 Закону України <Про акцiонернi товариства> прийнято рiшення про призначення посадової особи Посадова особа Антонова Олена Юрiївна (Паспорт: серiя СН номер 954879 виданий 03.10.1998 р. Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0021%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi: 1000 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана на 4 роки. Попереднє мiсце роботи: ПАТ <Комбiнат <Тепличний>, посада: Член наглядової ради.
27.04.2012 Призначено Член Наглядової ради Кирiй Петро Iванович СК, 763239, 31.12.1997, Броварським РВ ГУМВС України в Київськiй обл. 0,066
Зміст інформації Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комбiнат "Тепличний> 27 квiтня 2012 року (протокол №1 вiд 27.04.2012 року) вiдповiдно до абз. 4 ч. 2 ст. 32 Закону України <Про акцiонернi товариства> прийнято рiшення про призначення посадової особи Посадова особа Кирiй Петро Iванович (Паспорт: серiя СК номер 763239 виданий 31.12.1997 р. Броварським РВ ГУМВС України в Київськiй обл.), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,066%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi: 31936 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана на 4 роки. Попереднє мiсце роботи: ПАТ <Комбiнат <Тепличний>, посада: член наглядової ради.
27.04.2012 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Калашник Валерiй Iванович СК, 568165, 28.05.1997, . Броварським РВГУ МВС України в Київськiй обл. 1,381
Зміст інформації Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комбiнат "Тепличний> 27 квiтня 2012 року (протокол №1 вiд 27.04.2012 року) у зв'язку iз органiзацiйною необхiднiстю прийнято рiшення про призначення посадової особи. Посадова особа Калашник Валерiй Iванович (Паспорт: серiя СК номер 568165 виданий 28.05.1997 р. . Броварським РВГУ МВС України в Київськiй обл.), призначена на посаду Член Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,381405%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi: 673345 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана на 4 роки. Попереднє мiсце роботи: ПАТ <Комбiнат <Тепличний>, посада: Член ревiзiйної комiсiї
27.04.2012 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Лобода Олена Євгенiвна СК, 861327, 08.07.1998, Броварським РВ ГУМВС України в Київськiй областi 0,001
Зміст інформації Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комбiнат "Тепличний> 27 квiтня 2012 року (протокол №1 вiд 27.04.2012 року) у зв'язку iз органiзацiйною необхiднiстю прийнято рiшення про призначення посадової особи. Посадова особа Лобода Олена Євгенiвна (Паспорт: серiя СК номер 861327 виданий 08.07.1998 р. Броварським РВ ГУМВС України в Київськiй областi), призначена на посаду Член Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,001395%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi: 680 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана на 4 роки. Попереднє мiсце роботи: ПАТ <Комбiнат <Тепличний>, посада: Член ревiзiйної комiсiї
27.04.2012 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Левчук Петро Захарович СК, 213196, 13.06.1997, Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 0,013
Зміст інформації Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комбiнат "Тепличний> 27 квiтня 2012 року (протокол №1 вiд 27.04.2012 року) у зв'язку iз органiзацiйною необхiднiстю прийнято рiшення про призначення посадової особи. Посадова особа Левчук Петро Захарович (Паспорт: серiя СК номер 213196 виданий 13.06.1997 р. Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi), призначена на посаду Член Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,013294%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi: 6480 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обрана на 4 роки. Попереднє мiсце роботи: ПАТ <Комбiнат <Тепличний>, посада: Член ревiзiйної комiсiї