ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Особлива інформація на 04.05.2012

Титульний аркуш Повідомлення


 Голова правлiння                            Володимир Iллiч Чернишенко 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    04.05.2012  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБIНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05528361
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 07443
     Населений пункт Київська обл., Броварський р-н, смт.Калинiвка
     Вулиця, будинок вул.Теплична, 2
     Міжміський код, телефон та факс (044)947-91-15, (044)947-91-15
     Електронна поштова адреса teplichny@brovary.kiev.ua

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 28.04.2012
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Вiдомостi ДКЦПФР
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 84(1337)
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 04.05.2012
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення www.teplichny.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 28.04.2012