ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
31.08.2010 717I1I10I Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi UA4000090682 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 48743488 12185872.000 100.0000000
Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв товариство не випускало. Акцiї Товариства не обертаються на вiтчизняних та iноземних ринках цiнних паперiв. Заявка про включення до лiстингiв не подавалась.

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Дата погашення облігацій
01.01.2018 дIн дIн 0.000 0 Бездокументарна Іменні 0.000 0.000000000000 дIн 01.01.2018
Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало.

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування Форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
01.01.2018 дIн дIн 0.000 0 Бездокументарна Іменні 0.000 01.01.2018
Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало.

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування Форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
01.01.2018 дIн дIн 0.000 0 Бездокументарна Іменні 0.000 дIн 01.01.2018
Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало.

Інформація про інші цінні папери, випущенні емітентом (випуск яких підлягає реєстрації)

Дата реєстрації випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення Опис
01.01.2018 0.00000 0.00000 дIн Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало.