ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 836 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 4 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 Фонд оплати працi: 50605,5 тис грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: фонд оплати працi збiльшився на 4732,5 тис.грн.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
0.000 0.000 7000000.000 0.000
0.000 0.000 0.143 0.000
0.000 0.000 6582730.410 0.000
01.01.2018 01.01.2018 06.06.2011 01.01.2018
01.01.2018 01.01.2018 15.07.2011 01.01.2018
Примітки:
Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв: 18.05.2011р.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 06.06.2011р.
Дата початку виплати дивiдендiв: 15.07.2011р.
Розмiр виплати дивiдендiв: 7000000,00грн.
Строк виплати дивiдендiв: з 15.07.2011 по 15.01.2012р.
За результатами дiяльностi Товариства в 2011 роцi девiденди не нараховувались.