ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Член Правлiння Лизогуб Микола Григорович СК № 532563, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 16.04.1997 16.07.1998 872 0.00200000000 % 872 0 0 0
Член Правлiння Тищенко Тетяна Миколаївна СК № 591244, виданий Броварським РВГУ МВС України в Київськiй обл. 20.06.1997 16.07.1998 3 672 0.00800000000 % 3 672 0 0 0
Член Правлiння, Головний бухгалтер Веромейчикова Валентина Михайлiвна СК № 788402, виданий Броварський РВГУ МВС України в Київськiй обл. 20.02.1998 16.07.1998 30 120 0.06200000000 % 30 120 0 0 0
Член Правлiння Поляк Тетяна Владиславiвна МО № 570872, виданий Суворiвським РВ УМВС України в Херсонский обл. 15.07.1998 01.01.2018 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Ялова Олена Вiкторiвна МЕ № 794169, виданий Подiльським РУГУ МВС України в м.Києвi 07.11.2006 14.02.2005 10 0.00000000000 % 10 0 0 0
Член Наглядової ради Мельниченко Олександр Васильович СК № 972388, виданий Броварським РВГУ МВС України у Київськiй обл. 28.10.1998 16.07.1998 5 210 0.02432000000 % 5 210 0 0 0
Член Наглядової ради Кирiй Петро Iванович СК № 763239, виданий Броварським РВМ МВС України в Київськiй обл. 31.12.1997 16.07.1998 31 936 0.06600000000 % 31 936 0 0 0
Член Наглядової ради Антонова Олена Юрiївна МБ № 886671, виданий Шевченкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi 30.08.2008 21.12.2008 1 000 0.00210000000 % 1 000 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Широконос Вячеслав Євгенiйович МЕ № 729077, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi 02.03.2006 01.01.2018 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова Правлiння Чернишенко Володимир Iллiч СМ № 273286, виданий Броварським РВ ГУМВС України в Київськiй обл. 17.05.2000 23.04.2004 17 723 244 36.36000000000 % 17 723 244 0 0 0
Член Правлiння Чернишенко Євгенiй Володимирович СО № 956068, виданий Деснянський РУГУ МВС України в м.Києвi 13.06.2002 16.07.1998 167 336 0.34320000000 % 167 336 0 0 0
Усього   17 963 400 36.86762000000 % 17 963 400 0 0 0
Опис