ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Юридичнi особи якi мають 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй вiдсутнi. дIн м. Київ, дIн, дIн, дIн, дIн 01.01.2018 0 0.0000000 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
фiзична особа № , виданий 23.04.2004 17 723 244 36.36020000000 17 723 244 0 0 0
фiзична особа № , виданий 01.01.2018 5 022 042 10.30300000000 5 022 042 0 0 0
Фiзична особа № , виданий 14.02.2005 12 252 287 25.13630000000 12 252 287 0 0 0
Усього  34 997 573 71.7995000 34 997 573 0 0 0