ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Прибуток Плюс"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25395301
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Голосіївський, м.Київ, 01033, Жилянська,29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД№034386
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2012
Міжміський код та телефон 044 287 21 04
Факс 044 287 21 04
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ " Національний депозитарій України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Шевченківський, м.Київ, 01001, Б.Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ№581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 377 70 16
Факс (044) 279 10 78
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ «Ліга професійного аудиту»
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33349661
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Шевченківський, м.Київ, 01032, вул. Жилянська, 126/23
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3527
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2005
Міжміський код та телефон (044) 422-04-22
Факс (044) 422-04-22
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту