ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Тепличний"
3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 07443
3.1.5. Область, район Київська область, Броварський р-н
3.1.6. Населений пункт смт. КАЛИНIВКА
3.1.7. Вулиця, будинок Теплична, 2

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва АОО №800117
3.2.2. Дата державної реєстрації 22.07.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Броварська районна державна адміністрація Київської обл.
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 12185872
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 12185872

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
3.3.2. МФО банку 380805
3.3.3. Поточний рахунок 26005705861526
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
3.3.5. МФО банку 380805
3.3.6. Поточний рахунок 26005705861526

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
01.13 [2010]Вирощування овочів і баштанних культур коренеплодів і бульбоплодів
71.12 [2010]Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
47.21 [2010]Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/н01.01.1900д/нд/н
Опис:
Ліцензій та дозволів в звітному році Товариство не отримувало.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
Товариство не належить до обєднань підприємств.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нуповноважене рейтингове агентство01.01.1900д/н

3.8. Інформація про органи управління емітента