ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 18.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лизогуб Микола Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 532563, 16.04.1997, Броварським РВ ГУ МВС України в Київській обл.
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища. Українськас/г академія. Агрономічний факультет
6) стаж керівної роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Радгосп "Перемога", в.о. агронома
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.05.2011, на 3 роки
9) опис Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобовязані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода в грошовій формі 4 мінімальних зарплати по підприємству. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тищенко Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 591244, 20.06.1997, Броварським РВГУ МВС України в Київській обл.
4) рік народження** 1959
5) освіта** Українська с/г академія, бухгалтерський облік в сільському господарстві
6) стаж керівної роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Радгосп "Великодимерський", економіст
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.05.2011, на 3 роки
9) опис Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобовязані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода в грошовій формі 4 мінімальних зарплати по підприємству. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член Правління, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Веромейчикова Валентина Михайлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 788402, 20.02.1998, Броварський РВГУ МВС України в Київській обл.
4) рік народження** 1960
5) освіта** Українська с/г академія, економічний факультет
6) стаж керівної роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Радгосп "Козелецький", бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.05.2011, на 3 роки
9) опис Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобовязані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода в грошовій формі 4 мінімальних зарплати по підприємству. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Поляк Тетяна Владиславівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО, 570872, 15.07.1998, Суворівським РВ УМВС України в Херсонский обл.
4) рік народження** 1964
5) освіта** Московський фізико-технологічний інститут, інженер
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Ліга професійного аудиту",аудитор
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.05.2011, на 3 роки
9) опис Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобовязані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода в грошовій формі 4 мінімальних зарплати по підприємству. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа також займає посаду аудитора в ТОВ "Ліга професійного аудиту".


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ялова Олена Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 794169, 07.11.2006, Подільським РУГУ МВС України в м.Києві
4) рік народження** 1984
5) освіта** КІМО.Факультет міжнародної економіки
6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** СВАТ "київська овочева фабрика", економіст-фінансист
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.04.2013, на 3 роки
9) опис Член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях правління Товариства. Отримувати повну достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени Наглядової ради зобовязані діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів). Винагорода в грошовій формі в розмірі 6 мінімальних зарплат по підприємству.. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа також займає посаду фінансиста в СВАТ "Київська овочева фабрика".


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельниченко Олександр Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 972388, 28.10.1998, Броварським РВГУ МВС України у Київській обл.
4) рік народження** 1959
5) освіта** Українська сільськогосподарська академія
6) стаж керівної роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ" Комбінат "Тепличний",головний інженер
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.04.2013, на 3 роки
9) опис Член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях правління Товариства. Отримувати повну достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени Наглядової ради зобовязані діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів). Винагорода в грошовій формі в розмірі 4 мінімальних зарплат по підприємству.. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кирій Петро Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 763239, 31.12.1997, Броварським РВМ МВС України в Київській обл.
4) рік народження** 1960
5) освіта** Українська с/г академія,агрономічний факультет.
6) стаж керівної роботи (років)** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** КСП "ім. Шевченка, головний агроном
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.04.2013, на 3 роки
9) опис Член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях правління Товариства. Отримувати повну достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени Наглядової ради зобовязані діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів). Винагорода в грошовій формі в розмірі 4 мінімальних зарплат по підприємству.. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Антонова Олена Юріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МБ, 886671, 30.08.2008, Шевченківським РУГУ МВС України в м.Києві
4) рік народження** 1963
5) освіта** Київський торгово-економічний інститут, спеціалізація -економіка торгівлі.
6) стаж керівної роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ СП "Стоік", директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.04.2013, на 3 роки
9) опис Член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях правління Товариства. Отримувати повну достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени Наглядової ради зобовязані діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів). Винагорода в грошовій формі в розмірі 4 мінімальних зарплат по підприємству.. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа також займає посаду директора ТОВ СП "Стоік".


1) посада Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чернишенко Володимир Ілліч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ, 273286, 17.05.2000, Броварським РВ ГУМВС України в Київській обл.
4) рік народження** 1937
5) освіта** Вища, Білоцерківський с/г іститут.Агрнономічний факультет
6) стаж керівної роботи (років)** 54
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Міністерство плодоовочевого господарства. Начальник відділу.
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.05.2011, на 6 років
9) опис Винагорода в грошовій формі 6 мінімальних зарплат по підприємству. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобовязані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чернишенко Євгеній Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 956068, 13.06.2002, Деснянський РУГУ МВС України в м.Києві
4) рік народження** 1965
5) освіта** Вища. Українська с/г академія.Факультет автоматики с/г виробництва
6) стаж керівної роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Акведук",інженер
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.05.2011, на 3 роки
9) опис Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобовязані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода в грошовій формі 4 мінімальних зарплати по підприємству. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пилипишин Олександр Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 931250, 30.06.2009, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києв
4) рік народження** 1989
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ «Центр агропромислових технологій».юристкосульт
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.04.2013, на 3 роки
9) опис Змін у складі посадових осіб у звітному році не було Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ПравлінняЧернишенко Володимир ІллічСМ, 273286, 17.05.2000, Броварським РВ ГУМВС України в Київській обл.1772324436.3617723244000
Член ПравлінняЧернишенко Євгеній ВолодимировичСО, 956068, 13.06.2002, Деснянський РУГУ МВС України в м.Києві1673360.3432167336000
Голова Ревізійної комісіїПилипишин Олександр ВікторовичМЕ, 931250, 30.06.2009, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києв502204210.3035022042000
Член ПравлінняЛизогуб Микола ГригоровичСК, 532563, 16.04.1997, Броварським РВ ГУ МВС України в Київській обл.8720.002872000
Член ПравлінняТищенко Тетяна МиколаївнаСК, 591244, 20.06.1997, Броварським РВГУ МВС України в Київській обл.36720.0083672000
Член Правління, Головний бухгалтерВеромейчикова Валентина МихайлівнаСК, 788402, 20.02.1998, Броварський РВГУ МВС України в Київській обл.301200.06230120000
Член ПравлінняПоляк Тетяна ВладиславівнаМО, 570872, 15.07.1998, Суворівським РВ УМВС України в Херсонский обл.000000
Голова Наглядової радиЯлова Олена ВікторівнаМЕ, 794169, 07.11.2006, Подільським РУГУ МВС України в м.Києві1225228725.136312252287000
Член Наглядової радиМельниченко Олександр ВасильовичСК, 972388, 28.10.1998, Броварським РВГУ МВС України у Київській обл.52100.024325210000
Член Наглядової радиКирій Петро ІвановичСК, 763239, 31.12.1997, Броварським РВМ МВС України в Київській обл.319360.06631936000
Член Наглядової радиАнтонова Олена ЮріївнаМБ, 886671, 30.08.2008, Шевченківським РУГУ МВС України в м.Києві10000.00211000000
Усього 35237719 72.30692 35237719 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.