ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АОО №800117
3. Дата проведення державної реєстрації 22.07.1997
4. Територія (область)* Київська область
5. Статутний капітал (грн) 12185872
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 648
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.13 - [2010]Вирощування овочів і баштанних культур коренеплодів і бульбоплодів

71.12 - [2010]Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

47.21 - [2010]Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26005705861526
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку 380805
6) Поточний рахунок 26005705861526