ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лизогуб Микола Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 532563, 16.04.1997, Броварським РВ ГУ МВС України в Київській обл.
4) рік народження*** 1960
5) освіта*** Вища. Українськас/г академія. Агрономічний факультет
6) стаж роботи (років)*** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Радгосп "Перемога", в.о. агронома
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.08.2016, на 3 роки
9) опис Переобрано на новий строк на підставі Протоколу наглядової ради № 110 від 02.08.2016 року. Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобовязані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода складається з трьох частин: 1) 4 мінімальних зарплат по підприємству; 2) додаткової винагороди, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Товариства та оцінки вкладу кожного члена Правління; 3) матеріальної допомоги на оздоровлення при виході у відпустку у розмірі середньомісячної заробітної плати відповідного члена Правління. Фіксована винагорода виплачується один раз у квартал за умови, що відповідний член Правління був присутнім не менше як на 75 відсотках засіданнях Правління, а додаткова винагорода виплачується в розмірі середнього розміру премії по майстрам-овочівникам на суму фіксованої винагороди. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тищенко Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 591244, 20.06.1997, Броварським РВГУ МВС України в Київській обл.
4) рік народження*** 1959
5) освіта*** Українська с/г академія, бухгалтерський облік в сільському господарстві
6) стаж роботи (років)*** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Радгосп "Великодимерський", економіст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.08.2016, на 3 роки
9) опис Призначена на новий строк на підставі Протоколу наглядової ради № 110 від 02.08.2016 року. Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобовязані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода складається з трьох частин: 1) 4 мінімальних зарплат по підприємству; 2) додаткової винагороди, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Товариства та оцінки вкладу кожного члена Правління; 3) матеріальної допомоги на оздоровлення при виході у відпустку у розмірі середньомісячної заробітної плати відповідного члена Правління. Фіксована винагорода виплачується один раз у квартал за умови, що відповідний член Правління був присутнім не менше як на 75 відсотках засіданнях Правління, а додаткова винагорода виплачується в розмірі середнього розміру премії по майстрам-овочівникам на суму фіксованої винагороди. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член Правління, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Веромейчикова Валентина Михайлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 788402, 20.02.1998, Броварський РВГУ МВС України в Київській обл.
4) рік народження*** 1960
5) освіта*** Українська с/г академія, економічний факультет
6) стаж роботи (років)*** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Радгосп "Козелецький", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.08.2016, на 3 роки
9) опис Переобрано на новий строк на підставі Протоколу наглядової ради № 110 від 02.08.2016 року. Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобовязані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода складається з трьох частин: 1) 4 мінімальних зарплат по підприємству; 2) додаткової винагороди, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Товариства та оцінки вкладу кожного члена Правління; 3) матеріальної допомоги на оздоровлення при виході у відпустку у розмірі середньомісячної заробітної плати відповідного члена Правління. Фіксована винагорода виплачується один раз у квартал за умови, що відповідний член Правління був присутнім не менше як на 75 відсотках засіданнях Правління, а додаткова винагорода виплачується в розмірі середнього розміру премії по майстрам-овочівникам на суму фіксованої винагороди. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Поляк Тетяна Владиславівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО, 570872, 15.07.1998, Суворівським РВ УМВС України в Херсонский обл.
4) рік народження*** 1964
5) освіта*** Московський фізико-технологічний інститут, інженер
6) стаж роботи (років)*** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Ліга професійного аудиту",аудитор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.08.2013, на 3 роки
9) опис Відкликання (припинення повноважень) посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради № 110 від 02.08.2016 року. Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобовязані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагорода складається з трьох частин: 1) 4 мінімальних зарплат по підприємству; 2) додаткової винагороди, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Товариства та оцінки вкладу кожного члена Правління; 3) матеріальної допомоги на оздоровлення при виході у відпустку у розмірі середньомісячної заробітної плати відповідного члена Правління. Фіксована винагорода виплачується один раз у квартал за умови, що відповідний член Правління був присутнім не менше як на 75 відсотках засіданнях Правління, а додаткова винагорода виплачується в розмірі середнього розміру премії по майстрам-овочівникам на суму фіксованої винагороди. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа також займає посаду аудитора в ТОВ "Ліга професійного аудиту".


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ялова Олена Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 794169, 07.11.2006, Подільським РУГУ МВС України в м.Києві
4) рік народження*** 1984
5) освіта*** КІМО.Факультет міжнародної економіки
6) стаж роботи (років)*** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** СВАТ "київська овочева фабрика", економіст-фінансист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016, на 3 роки
9) опис Переобрано на новий строк на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях правління Товариства. Отримувати повну достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени Наглядової ради зобовязані діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів). Винагорода складається з трьох частин: 1) фіксована винагорода в розмірі 6 мінімальних офіційно встановлених заробітних плат; 2) додаткової винагороди за виконання обовязків Голови, Заступника Голови та секретаря Наглядової ради, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Товариства та оцінки вкладу відповідного члена Наглядової ради у їх досягнення; 3) матеріальної допомоги на оздоровлення при виході у відпустку у розмірі середньомісячної заробітної плати відповідного члена Наглядової ради за останні 12 місяців перед виходом у відпустку. Фіксована винагорода виплачується один раз у квартал за умови, що відповідний член Наглядової ради був присутнім не менш як на 75 відсотках засідань Наглядової ради за цей період, а додаткова винагорода виплачується в розмірі середнього розміру премії по майстрам-овочівникам на суму фіксованої винагороди. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа також займає посаду фінансиста в СВАТ "Київська овочева фабрика". Посадова особа є акціонером Товариства.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельниченко Олександр Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 972388, 28.10.1998, Броварським РВГУ МВС України у Київській обл.
4) рік народження*** 1959
5) освіта*** Українська сільськогосподарська академія
6) стаж роботи (років)*** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Колгосп "Дружба",головний інженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016, на 3 роки
9) опис Переобрано на новий строк на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях правління Товариства. Отримувати повну достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени Наглядової ради зобовязані діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів). Винагорода складається з трьох частин: 1) фіксована винагорода в розмірі 6 мінімальних офіційно встановлених заробітних плат; 2) додаткової винагороди за виконання обовязків Голови, Заступника Голови та секретаря Наглядової ради, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Товариства та оцінки вкладу відповідного члена Наглядової ради у їх досягнення; 3) матеріальної допомоги на оздоровлення при виході у відпустку у розмірі середньомісячної заробітної плати відповідного члена Наглядової ради за останні 12 місяців перед виходом у відпустку. Фіксована винагорода виплачується один раз у квартал за умови, що відповідний член Наглядової ради був присутнім не менш як на 75 відсотках засідань Наглядової ради за цей період, а додаткова винагорода виплачується в розмірі середнього розміру премії по майстрам-овочівникам на суму фіксованої винагороди. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Товариства


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кирій Петро Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК, 763239, 31.12.1997, Броварським РВМ МВС України в Київській обл.
4) рік народження*** 1960
5) освіта*** Українська с/г академія,агрономічний факультет.
6) стаж роботи (років)*** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** КСП "ім. Шевченка, головний агроном
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016, на 3 роки
9) опис Переобрано на новий строк на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях правління Товариства. Отримувати повну достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени Наглядової ради зобовязані діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів). Винагорода складається з трьох частин: 1) фіксована винагорода в розмірі 6 мінімальних офіційно встановлених заробітних плат; 2) додаткової винагороди за виконання обовязків Голови, Заступника Голови та секретаря Наглядової ради, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Товариства та оцінки вкладу відповідного члена Наглядової ради у їх досягнення; 3) матеріальної допомоги на оздоровлення при виході у відпустку у розмірі середньомісячної заробітної плати відповідного члена Наглядової ради за останні 12 місяців перед виходом у відпустку. Фіксована винагорода виплачується один раз у квартал за умови, що відповідний член Наглядової ради був присутнім не менш як на 75 відсотках засідань Наглядової ради за цей період, а додаткова винагорода виплачується в розмірі середнього розміру премії по майстрам-овочівникам на суму фіксованої винагороди. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Товариства


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Антонова Олена Юріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи МБ, 886671, 30.08.2008, Шевченківським РУГУ МВС України в м.Києві
4) рік народження*** 1963
5) освіта*** Київський торгово-економічний інститут, спеціалізація -економіка торгівлі.
6) стаж роботи (років)*** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ СП "Стоік", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016, на 3 роки
9) опис Переобрано на новий строк на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях правління Товариства. Отримувати повну достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени Наглядової ради зобовязані діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів). Винагорода складається з трьох частин: 1) фіксована винагорода в розмірі 6 мінімальних офіційно встановлених заробітних плат; 2) додаткової винагороди за виконання обовязків Голови, Заступника Голови та секретаря Наглядової ради, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Товариства та оцінки вкладу відповідного члена Наглядової ради у їх досягнення; 3) матеріальної допомоги на оздоровлення при виході у відпустку у розмірі середньомісячної заробітної плати відповідного члена Наглядової ради за останні 12 місяців перед виходом у відпустку. Фіксована винагорода виплачується один раз у квартал за умови, що відповідний член Наглядової ради був присутнім не менш як на 75 відсотках засідань Наглядової ради за цей період, а додаткова винагорода виплачується в розмірі середнього розміру премії по майстрам-овочівникам на суму фіксованої винагороди. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа також займає посаду директора ТОВ СП "Стоік". Посадова особа є акціонером Товариства.


1) посада* Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чернишенко Володимир Ілліч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ, 273286, 17.05.2000, Броварським РВ ГУМВС України в Київській обл.
4) рік народження*** 1937
5) освіта*** Вища, Білоцерківський с/г іститут.Агрнономічний факультет
6) стаж роботи (років)*** 57
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Міністерство плодоовочевого господарства. Начальник відділу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016, на 6 років
9) опис Переобрано но новий строк Винагорода складається з трьох частин: 1) 6 мінімальних зарплат по підприємству; 2) додаткової винагороди, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Товариства та оцінки вкладу кожного члена Правління; 3) матеріальної допомоги на оздоровлення при виході у відпустку у розмірі середньомісячної заробітної плати відповідного члена Правління. Фіксована винагорода виплачується один раз у квартал за умови, що відповідний член Правління був присутнім не менше як на 75 відсотках засіданнях Правління, а додаткова винагорода виплачується в розмірі середнього розміру премії по майстрам-овочівникам на суму фіксованої винагороди. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобовязані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чернишенко Євгеній Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 956068, 13.06.2002, Деснянський РУГУ МВС України в м.Києві
4) рік народження*** 1965
5) освіта*** Вища. Українська с/г академія.Факультет автоматики с/г виробництва
6) стаж роботи (років)*** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** АТ "Акведук",інженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.08.2016, на 3 роки
9) опис Переобрано на новий строк на підставі Протоколу наглядової ради № 110 від 02.08.2016 року. Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобовязані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода складається з трьох частин: 1) 4 мінімальних зарплат по підприємству; 2) додаткової винагороди, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Товариства та оцінки вкладу кожного члена Правління; 3) матеріальної допомоги на оздоровлення при виході у відпустку у розмірі середньомісячної заробітної плати відповідного члена Правління. Фіксована винагорода виплачується один раз у квартал за умови, що відповідний член Правління був присутнім не менше як на 75 відсотках засіданнях Правління, а додаткова винагорода виплачується в розмірі середнього розміру премії по майстрам-овочівникам на суму фіксованої винагороди. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пилипишин Олександр Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 931250, 30.06.2009, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києв
4) рік народження*** 1989
5) освіта*** Вища, Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, юрист-міжнародник
6) стаж роботи (років)*** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПрАТ «Центр агропромислових технологій».юристкосульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016, на 3 роки
9) опис Переобрано на новий строк на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 19.04.2016 року Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода складається з трьох частин: 1) фіксована винагородав розмірі 6 мінімальних офіційно встановлених заробітних плат; 2) додаткової винагороди, яка можевиплачуватися залежно від результатів роботи Товариства тп оцінки вкладу кожного члена Ревізійної комісії; 3) матеріальної допомоги на оздоровлення при виході у відпустку у розмірі середньомісячної заробітної плати відповідного члена Ревізійної комісії Фіксована винагорода виплачується один раз у квартал за умови, що відповідний член Ревізійної комісії був присутнім не менш як на 75 відсотках засіданнях Ревізійної комісії, а додаткова винагорода виплачується в розмірі середнього розміру премії по майстрам-овочівникам на суму фіксованої винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мороз Марія Валентинівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 914257, 06.11.2008, Подільським РВ ГУДМС України в м. Києві
4) рік народження*** 1992
5) освіта*** КНЕУ ім. Гетьмана
6) стаж роботи (років)*** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПрАТ» Транс-Сервіс-Інвест» фінансовий директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.08.2016, на 3 роки
9) опис Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу наглядової ради № 110 від 02.08.2016 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ПравлінняЧернишенко Володимир ІллічСМ, 273286, 17.05.2000, Броварським РВ ГУМВС України в Київській обл.1772324436.3617723244000
Член ПравлінняЧернишенко Євгеній ВолодимировичСО, 956068, 13.06.2002, Деснянський РУГУ МВС України в м.Києві1673360.3432167336000
Голова Ревізійної комісіїПилипишин Олександр ВікторовичМЕ, 931250, 30.06.2009, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києв502204210.3035022042000
Член ПравлінняЛизогуб Микола ГригоровичСК, 532563, 16.04.1997, Броварським РВ ГУ МВС України в Київській обл.8720.002872000
Член ПравлінняТищенко Тетяна МиколаївнаСК, 591244, 20.06.1997, Броварським РВГУ МВС України в Київській обл.36720.0083672000
Член Правління, Головний бухгалтерВеромейчикова Валентина МихайлівнаСК, 788402, 20.02.1998, Броварський РВГУ МВС України в Київській обл.301200.06230120000
Член ПравлінняПоляк Тетяна ВладиславівнаМО, 570872, 15.07.1998, Суворівським РВ УМВС України в Херсонский обл.000000
Голова Наглядової радиЯлова Олена ВікторівнаМЕ, 794169, 07.11.2006, Подільським РУГУ МВС України в м.Києві1225228725.136312252287000
Член Наглядової радиМельниченко Олександр ВасильовичСК, 972388, 28.10.1998, Броварським РВГУ МВС України у Київській обл.52100.024325210000
Член Наглядової радиКирій Петро ІвановичСК, 763239, 31.12.1997, Броварським РВМ МВС України в Київській обл.319360.06631936000
Член Наглядової радиАнтонова Олена ЮріївнаМБ, 886671, 30.08.2008, Шевченківським РУГУ МВС України в м.Києві10000.00211000000
Член ПравлінняМороз Марія ВалентинівнаМЕ, 914257, 06.11.2008, Подільським РВ ГУДМС України в м. Києві000000
Усього 35237719 72.30692 35237719 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.