ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Прибуток Плюс"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 25395301
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Голосіївський, м.Київ, 01033, Саксаганського 53/80 поверх 5 прим.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№294698
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2015
Міжміський код та телефон 044 287 39 93
Факс 044 287 39 93
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ " Національний депозитарій України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Шевченківський, м.Київ, 04071, ул. Нижний Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності рішення№2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591- 04- 04
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне підприємство "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 30687076
Місцезнаходження д/н, Волинська область, д/н, м.Ковель, 45000, вул. Незалежності, 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4129
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.2008
Міжміський код та телефон д/н
Факс д/н
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту